Eiland 8 projectbureau

Disclaimer & Colofon

De volgende ondernemers werkten mee aan deze website:

TekstDe Jager Schrijft
ResearchSterre & Stad
IllustratiesCliff van Thillo
Foto achtergrondWieneke van Muiswinkel
LogoMmmade
Ontwerp & development    Nabble

Disclaimer

Eiland 8 projectbureau behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Eiland 8 projectbureau spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eiland 8 projectbureau .

Voor de gevolgen van type- en programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eiland 8 projectbureau nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen die te vinden zijn op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eiland 8 projectbureau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Laatste nieuws

Inloggen met Facebook

Log in om je gegevens bij te werken als ondernemer,
en nieuws- en agendatips in te dienen bij het projectbureau.