Eiland 8 projectbureau

Formats

Als projectbureau stimuleerde we bewoners en creatieve ondernemers om projecten en initiatieven te starten. Hiervoor hadden we verschillende formats ontwikkeld. 

10K Pitch:  Creatief ondernemers uit de wijk krijgen de mogelijkheid een projectvoorstel in te dienen. De bewoners van Eiland8 stemmen op hun favoriete idee. Het projectbureau stelt per gekozen project 10.000 euro beschikbaar. Reeds hebben Social Garden 2.0, Wederdienst, Corrie's cultuurhuisje, de Brommerbios en Stranded.FM een pitch gewonnen.

E8 Events: Werkbudgetten bedoeld om evenementen te organiseren in het EilandHart gericht op het creëren van ontmoetingen tussen bewoners. Momenteel maken The Bakery Club, Soundlings Tiefsnee en Jut en Jul's Kledingruil gebruik van deze regeling.

Picture Perfect: In Eiland8 schuilt een hoop filmtalent. Ook schrijvers, regisseurs, acteurs en cameramensen zijn goed vertegenwoordigd in onze wijk. Door middel van dit format stimuleren we deze groepen bewoners om contact met elkaar te leggen en samen hun beeld van de wijk te vertalen naar bewegend beeld. Creatievelingen zijn vrij om hun eigen concepten te ontwerpen, mits deze de wijk maar als uitgangspunt gebruiken. Reeds hebben Stop Art Now, Safety in Numbers,  Balkon TV en Knalland's Portiek Sessies gebruik gemaakt van deze regeling.

E8 GROEN: Uit de wijk stonden verschillende groepjes bewoners op met de wens om gezamenlijke moestuinen te creeren om zo hun eigen leefomgeving meer kleur en functionaliteit te geven. Het projectbureau stelt hiervoor werkbudgetten beschikbaar. Reeds hebben Dit Moest's rozenactie en verschillende groepjes bewoners hier aanspraak op gedaan. 

Aanvraag indienen? 

Wil je een werkbudget aanvragen voor een van onze formats? gebruik dan het project aanvraag formulier

Op Eiland8 is altijd ruimte voor mensen met een goed idee. Niet ieder idee laat zich natuurlijk in een format vangen en daarom roepen we iedereen met ideeën op om contact op te nemen met ons. 

Laatste nieuws

Inloggen met Facebook

Log in om je gegevens bij te werken als ondernemer,
en nieuws- en agendatips in te dienen bij het projectbureau.